Legislacja

Kształcenie i jego podstawy programowe

Autor: Dziennik Ustaw nr 62, poz. 439.

13 kwietnia 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w wielu zawodach m.in.: blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 28 kwietnia 2006 r.