Legislacja

Którędy transport odpadów

28 sierpnia 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 28 sierpnia 2007 r., Nr 155, poz. 1088