Legislacja

Ku pozornej normalności - komentuje dziennik ZPP

29 sierpnia 2013

5eb9c85152bb5dde39eb8d5afba6b3a7d0044c79

(Fot.: PD@N 472-15)

Na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej w dniu 28 sierpnia 2013 roku przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej poinformował o zawarciu porozumienia dającego szansę na zakończenie permanentnego trybu “awaryjnego" przy obsłudze profilu kandydata na kierowcę. O ile sama perspektywa końca prowizorycznego trybu działania jest pozytywna, to nie można tego powiedzieć o sposobie rozwiązania zaistniałego problemu.

Podstawą funkcjonowania administracji publicznej powinna być neutralność wobec poszczególnych rozwiązań teleinformatycznych – deklaruje to zresztą ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tymczasem okazało się, że jedynym sposobem zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wydawania praw jazdy jest praktycznie... ustanowienie monopolu jednego podmiotu. Trudno oprzeć się wrażeniu, że Instytut Transportu Samochodowego w zamian za dopuszczenie do opracowywania pytań na rzecz systemu PWPW zgodził się zaprzestać rozwijania własnego systemu teleinformatycznego. Można przypuszczać, że odbędzie się to kosztem zwiększonych wydatków WORDów – pierwotny wybór systemu ITS/Sygnity przez większość z nich jest dość dobitnym wskazaniem, który system był atrakcyjniejszą ofertą.

Zgodnie z ustaleniami między pozostającymi dotychczas w sporze Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. a Instytutem Transportu Samochodowego ustalono, że:

-do dnia 28 sierpnia 2013 roku ITS zawrze ze swoim dotychczasowym partnerem Sygnity S.A. umowę, na mocy której wykupione zostanie oprogramowanie na obsługę egzaminów w WORD. Będzie to równoznaczne z zarzuceniem dalszego rozwijania systemu opracowanego przez konsorcjum ITS/Sygnity;

-do dnia 6 września zostanie ustalony harmonogram migracji WORDów posługujących się do tej pory systemem ITS/Sygnity na system PWPW – przy czym migracja nastąpi najpóźniej do końca listopada. Nastąpi to o ile poszczególne WORDy zakupią jednolite oprogramowanie systemowe i bazodanowe;

-do dnia 23 września 2013 roku zostanie utworzone konsorcjum PWPW-ITS, które będzie dalej rozwijało system PWPW. W konsorcjum PWPW będzie odpowiedzialne za stronę informatyczną, ITS - za bazę pytań.