Legislacja

Kursy dla ratowników drogowych

29 grudnia 2006

Ratownicy oraz dyspozytorzy medyczni, podobnie jak lekarze, będą mieli obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych na kursach i seminariach. Od początku stycznia zacznie obowiązywać nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jak do tej pory, nie ma do niej uchwalonych żadnych aktów wykonawczych. Resort zdrowia jest dopiero na etapie przesyłania projektów rozporządzeń do konsultacji społecznych. Najnowsze projekty opracowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczą doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych. Dotychczas brakuje przepisów prawnych, które regulowałyby zasady kształcenia osób wykonujących te zawody. Zgodnie z propozycjami resortu, zarówno ratownik, jak i dyspozytor będą zobowiązani do odnotowywania w tzw. karcie doskonalenia zawodowego odbytych kursów i seminariów. Ratownik będzie miał 5 lat na zdobycie 200 punktów edukacyjnych. W przypadku dyspozytorów medycznych nie ma takiego ograniczenia. Będą oni jedynie zobowiązani do odbycia w ciągu 5 lat co najmniej jednego kursu doskonalącego i seminarium z zakresu ratownictwa medycznego. Kurs nie może trwać krócej niż 60 godzin, natomiast seminarium – nie więcej niż 5 godzin. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych może odbywać się zarówno w formie kursów i seminariów, praktyk zawodowych, jak i w ramach samokształcenia. To ostatnie obejmuje np. udział w zawodach ratownictwa medycznego, przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo­szko-leniowym towarzystwa naukowego lub stowarzyszenia zawodowego oraz udział w kongresach, zjazdach i konferencjach naukowych. Najwięcej punktów edukacyjnych, bo aż 150, będzie można zdobyć za udział w kursach edukacyjnych. Natomiast najmniej za tłumaczenie książki lub artykułu. Projekty rozporządzeń dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników oraz dyspozytorów medycznych przewidują, że osoby te będą miały obowiązek odbywania kursów szkoleniowych od 1 czerwca 2007 r. Uwagi do projektów rozporządzeń można przesyłać do 18 stycznia 2007 r. – czytamy w “Gazecie Prawnej”.