Legislacja

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Autor: PRAWO DROGOWE

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje prawne wynikające ze znowelizowanych przepisów działu 1.10 i 8.2 Umowy europejskiej. Szczegółowo ustalone zostały zasady oraz zagadnienia testowe egzaminów kończących kurs. Rozporządzenie wejdzie w życie w 14 dni od publikacji, z dniem wejścia w życie niniejszego aktu straci moc rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2004 r.

Źródło PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1027c