Legislacja

Kwestia nabytych uprawnień psychologów przegłosowana

24 maja 2013

Trzeci ostatni dzień 41. posiedzenia Sejmu RP VII kadencji. W jego punkcie 20 porządku obrad głosowano nad sprawozdaniem w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Przy większości bezwzględnej, za głosowało 437 posłów, za 1, przeciw 436.

Przypomnijmy, iż był to komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Dotyczył uregulowania kwestii zachowania nabytych uprawnień do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu, wprowadzenia uznawalności krajowych praw jazdy państw, z którymi Polska podpisze odpowiednią umowę o wzajemnym uznawaniu praw jazdy oraz możliwości zdawania przez żołnierzy armii USA egzaminów na prawo jazdy w WORD.