Legislacja

Łączenie mandatu i punktów karnych może naruszać konstytucję

22 grudnia 2011

Krajowa Rada Sądownictwa uważa, iż jednoczesne karanie punktami karnymi i mandatem za popełnione wykroczenie może naruszać konstytucję – donosi “Tygodnik Gazeta Prawna”. Takie stanowisko przedstawiła ona przy okazji opiniowania projektowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych zmian dotyczących postępowania wobec kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. W uzasadnieniu wskazano na wyrok z 14 października 2009 r. Trybunału Konstytucyjnego, który kwestionował analogiczne przepisy noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym - dotyczące stosowania jednocześnie pieniężnych kar administracyjnych oraz punktów karnych. Sędziowie badali zgodność: “art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części dodawanego do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) art. 140al ust. 1-3, w zakresie, w jakim w związku z art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadawanym ustawą powołaną w punkcie 1, dopuszcza stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) oraz systemu punktowego karania kierowców dopuszczających się naruszeń przepisów ruchu drogowego, z art. 2 Konstytucji”. Orzekli wówczas: “Art. 1 pkt 10 ustawy powołanej w punkcie 1, w części, w której dodaje do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zm.) art. 140al ust. 1-3, w zakresie, w jakim w związku z art. 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadawanym ustawą powołaną w punkcie 1, dopuszcza stosowanie kary pieniężnej oraz systemu punktowego, bez właściwych gwarancji prawnych, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.”. W sprawie łączenia kary mandatu i punktów karnych prawnicy stwierdzają: – Dochodzi do tego, że za jedno naruszenie mamy podwójną karę – mówi sędzia Waldemar Żurek z KRS. Tłumaczy, że punkty karne są dolegliwością, która powoduje możliwość utraty uprawnień. Grzywna jest w tym momencie już drugą karą. Zdaniem prof. Piotra Winczorka, konstytucjonalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, w przypadku karania mandatem i punktami karnymi mamy do czynienia z jedną karą, składającą się z dwóch różnych części. Podobnie uważa prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. - Nie widzę tu kolizji z przepisami konstytucji, gdyż wszyscy kierowcy są traktowani tak samo - uważa Marek Chmaj. Tłumaczy, że w tej sytuacji dwa rodzaje sankcji tworzą jeden spójny system.

Słowa kluczowe mandaty punkty karne