Legislacja

Łatwy sposób na większą liczbę miejsc parkingowych

26 listopada 2012

W interpelacji (11288 - poniżej pełen tekst) poseł Piotr zgorzelisk wskazuje adresatowi, iż znany man wszystkim i zdecydowanie utrudniający życie brak miejsc parkingowych można częściowo i łatwo rozwiązać usuwając porzucone na parkingach samochody. Wszyscy możemy wskazać przykłady zajmujących miejsca parkingowe wraków samochodowych. Również jesteśmy ciekawi stanowiska ministerstwa spraw wewnętrznych w sprawie porzuconych na parkingach samochodów? Czy ministerstwo przewiduje możliwość zmiany przepisów uniemożliwiających usuwanie porzuconych samochodów? - pyta poseł. Odpowiedź opublikujemy także na łamach naszego tygodnika.

584b3fa7bd7f65abbc2c95ae8da973d3f262c0d8

(Fot.: PD@N 448-36)

 

Interpelacja (nr 11288)

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie małej liczby miejsc parkingowych

Szanowny Panie Ministrze! Problemy komunikacyjne są jednymi z większych i bardziej odczuwalnych przez społeczeństwo problemów XXI w. Wraz ze wzrostem ilości aut (zarówno używanych - sprowadzanych zza granicy, jak i nowych - nabywanych bezpośrednio od dealerów) na ulicach pojawia się wiele problemów, z których największymi są wszechobecne zatory drogowe (korki) oraz problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Różne miasta w różny sposób starają się zapewnić odpowiednią ilość parkingów i ograniczać ruch w danych strefach miasta, lecz jest to ciągle zbyt mało. Każde miejsce parkingowe, zwłaszcza w ścisłym centrum miasta, jest na wagę złota. Brak parkingów zagraża również pośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego, gdyż kierowcy (często nieznający miasta), błądzący po ulicach, zwracają większą uwagę na to, co dzieje się na chodnikach/parkingach niż na samej drodze.

Z uwagi na brak wolnej przestrzeni w miastach samorządy nie są w stanie wybudować dodatkowych parkingów w ilości zapewniającej możliwość postoju wszystkim potrzebującym. Często jedynym i co równie ważne najtańszym rozwiązaniem jest usuwanie wraków samochodów porzuconych przez właścicieli. Jednakże wraki to jedynie pewna część pojazdów blokujących miejsca parkingowe, niestety, pozostałe pojazdy chronione są prawem. Przykłady z różnych regionów kraju pokazują, że często samorządy oraz służby porządkowe są bezsilne wobec pojazdów zajmujących miejsca parkingowe przez wiele miesięcy, a nawet lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pojazd niebędący zewnętrznie znacznie uszkodzony może zajmować miejsce nawet wiecznie. Przy znacznym w ostatnich latach napływie samochodów spoza granic Polski podobne sytuacje z pewnością będą powtarzać się częściej.

W związku z powyższymi problemami i wątpliwościami zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Jakie jest stanowisko ministerstwa w sprawie porzuconych na parkingach samochodów?

2. Czy ministerstwo przewiduje możliwość zmiany przepisów uniemożliwiających usuwanie porzuconych samochodów?

Z poważaniem Poseł Piotr Zgorzelski

Warszawa, dnia 5 listopada 2012 r.