Legislacja

Lepsze oznakowanie robót drogowych

12 marca 2009

Budujemy coraz więcej, a tym samym w coraz większej liczbie miejsc kierowcy napotykają roboty drogowe i dlatego też musimy zwrócić szczególną uwagę na oznakowanie i organizację ruchu podczas prac – powiedział Podsekretarz Stanu w MI Zbigniew Rapciak w Warszawie. - Musimy pamiętać, że poprzez oznakowanie i organizację ruchu w trakcie budowy, wpływamy nie tylko na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu, ale i na czas podróżowania – dodał. Wiceminister uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, która zrzesza firmy działające na każdym etapie powstawania drogi, od projektantów do wykonawców. - Chcemy dążyć do tego, aby oznakowanie dróg w całym kraju było jednolite, aby na naszych drogach były stosowane najlepsze wzorce, które są praktykowane w krajach Unii Europejskiej – powiedział Wiceminister Z. Rapciak. Uczestniczący w spotkaniu Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Leszek Rafalski poinformował, że aby adaptować do polskiego prawa normy techniczne UE wydane zostały, rekomendowane przez Ministra Infrastruktury, wymagania techniczne do stosowania na drogach publicznych. - Do tej pory wydaliśmy już trzy takie zalecenia dotyczące kruszyw, asfaltów i emulsji. Chcemy, aby kolejne dotyczyły stosowania pionowych znaków drogowych – powiedział L. Rafalski.