Legislacja

Licencje na krajowy przewóz rzeczy

16 marca 2007

Komunikat Nr 44 - Ministerstwa Transportu

Biuro Informacji i Promocji informuje, że do końca 2006 r. udzielono ok. 8,2 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 51,2 tys. pojazdów oraz ok. 51,2 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 134,1 tys. pojazdów. W stosunku do 2005 r. nastąpił ponad 5% wzrost liczby licencji na przewóz osób oraz ponad 13% wzrost liczby licencji na przewóz rzeczy (do końca 2005 r. udzielonych było ok. 7,8 tys. tych uprawnień na przewóz osób i ok. 45,2 tys. na przewóz rzeczy). Licencje na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy udzielane są przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o takie uprawnienie – po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Licencje na krajowy transport drogowy według obowiązujących przepisów prawnych, wydawane są od dnia 1 stycznia 2002 r. W pierwszych latach udzielano licencje głównie firmom, funkcjonującym już jako krajowi przewoźnicy drogowi w okresie poprzedzającym obowiązywanie obecnych przepisów prawnych (dla kontynuujących tą działalność zawodową ustalony był okres przejściowy, w którym obowiązani byli zaopatrzyć się w stosowne uprawnienie).