Legislacja

Likwidacja kuratoriów i powołanie Centrów Rozwoju Edukacji

1 marca 2011

Stworzenie w ciągu dwóch lat sieci regionalnych ośrodków jakości edukacji zapowiedziała Katarzyna Hall. Minister edukacji planuje, że do 2015 roku nowy system będzie finansowany dzięki wsparciu UE.MEN w uzasadnieniu projektu ustawy zakłada, że głównym celem zmian jest wprowadzenie nowoczesnego i spójnego sytemu nadzoru, a przez to poprawa jakości kształcenia. W opinii MEN lipiec i sierpień wystarczą na przeprowadzenie tych zmian. MEN chce zlikwidować kuratoria oświaty, Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne, a w ich miejsce powołać zupełnie nowe jednostki: Krajowy Ośrodek Jakości Edukacji (KOJE) i regionalne ośrodki jakości edukacji (ROJE). Osiem regionalnych ośrodków jakości edukacji ma powstać na bazie okręgowych komisji egzaminacyjnych z włączonymi w ich struktury pracownikami kuratoriów i będzie pełnić wiodącą rolę w przygotowywaniu i organizacji egzaminów zewnętrznych. Pozostałe ROJE powstaną na bazie kuratoriów. - Centra Rozwoju Edukacji (CRE) będą łączyć funkcję placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych i obejmą kompleksową opieką szkoły; będą pomagać podnosić jakość pracy - tłumaczyła szefowa MEN. W przypadku CRE ministerstwo zakłada dłuższy, trzyletni okres przejściowy w dochodzeniu do ostatecznego kształtu ich sieci. - Podobnie jak w przypadku wprowadzanych zmian w nadzorze, tak i w doskonaleniu nauczycieli planujemy budowę sieci CRE ze wsparciem funduszy unijnych w latach 2012-15.