Legislacja

Liść klonowy i okres próbny

5 listopada 2012

60a17657f06e427569305a33fdc52c0abfd3f0e0(Fot.: PD@N 446-27)

^ Wzór naklejki, którą młodzi kierowcy w okresie próbnym będą musieli umieścić na szybie samochodu

Od 19 stycznia 2013 r. - według obowiązującego na dzień dzisiejszy stanu prawnego - mają obowiązywać oznaczenia pojazdów młodych kierowców - zielonym listkiem. To oznaczenie samochodów ma wpłynąć na zwiększenie nadzoru nad początkującymi kierowcami, ma także ostrzegać innych uczestników ruchu i zapobiegać niepotrzebnym kolizjom. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje czytelników, iż uczestnicy ruchu drogowego z "zielonym listkiem" to osoby, które uzyskają prawo jazdy kat. B po raz pierwszy i w trakcie dwuletniego okresu próbnego. Z takim oznaczeniem będą mieli obowiązek jeździć pierwsze osiem miesięcy.

Okres próbny ustawodawca omówił w rozdziale 14 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art. 91-95). Przypomnijmy – okres próbny dotyczy osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kat. B; trwa 2 lata (liczony od daty wydania prawa jazdy); w tym czasie młody kierowca ma obowiązki: odbycia (między 4 a 8 miesiącem) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (prowadzony w formie zajęć teoretycznych w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego) i praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (prowadzi ośrodek doskonalenia techniki jazdy); następnie przedstawia staroście zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i kursu (w tym czasie jego pojazd jest oznaczony nalepką z zielonym listkiem). Czego wówczas (przed upływem 8 miesiąca) kierowca nie może: przekraczać prędkości 50 km/godz. w obszarze zabudowanym i 80 km/godz. poza nim oraz 100 km/godz. na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej; nie może także kierować pojazdem bez stosownego oznaczenia; nie może podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu kat. B; zakazane jest także dla niego osobiste wykonywania działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu pojazdem kat. B.

Okres próbny może być przedłużony. Taką decyzję wydaje starosta. Przedłużenie o kolejne 2 lata następuje wówczas, gdy kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub o czas zatrzymania prawa jazdy. Informacje takie przekazuje do wydziału komunikacji administrator centralnej ewidencji kierowców.

Aktem wykonawczym w przedmiotowym zakresie ma być rozporządzenie ministra transportu, w którym pomieszczone być powinny: szczegółowe programy kursu dokształcającego w zakresie brd i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym; wzory stosownych dokumentów; określona wysokość opłat. Czekamy na uregulowania.