Legislacja

List do resortu ws. dostępu do Profilu Kandydata na Kierowcę

5 listopada 2012

ffcb203b79a6041953329e89bfdb755f96840d1b

(Fot.: PD@N 446-18)

Cztery organizacje - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców; Liga Obrony Kraju, Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców wystosowały do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej pismo (fot. powyżej) w sprawie dostępu dla ośrodków szkolenia do Profilu Kandydata na Kierowcę. Przywołując fakty dotyczące działań PWPW oraz - jak piszą - w trosce o poszanowanie przepisów prawa uprzejmie pytają:

I.Czy zdaniem i zamysłem ministerstwa właściwe jest, że PWPW wykorzystując dominującą na rynku, monopolistyczną pozycję z racji właścicielstwa systemu teleinformatycznego KIEROWCA oraz wieloletnią współpracę ze starostwami - próbuje narzucić osk swój produkt, twierdząc, że tylko i wyłącznie produkt oferowany przez PWPW zapewni bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej?

II.Czy zdaniem ministerstwa jest uprawnione regulacjami prawnymi twierdzenie PWPW jakoby tylko jej produkt informatyczny zapewniał, umożliwiał przedsiębiorcom prowadzącym osk bezkonfliktową korespondencję ze starostwami za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zakresie określonym stosownymi przepisami Rozporządzenie MTBiGM z 13.07.2012 w sprawie szkolenia osób...?

III.Czy zdaniem ministerstwa właściwym jest, że starostwa powiatowe jako urzędy angażują powagę i autorytet władzy publicznej w promowanie oferty, produktu jednego komercyjnego przedsiębiorcy jakim przecież jest PWPW sp. z oo Warszawa?

IV.Czy ministerstwo podziela nasze stanowisko, iż w świetle prawa od 19 stycznia 2013r na Starostach będzie spoczywać prawny obowiązek kreowania i udostępniania warunków oraz ich systemów teleinformatycznych, które będą niezbędne ośrodkom szkolenia kierowców do wypełnienia obowiązków, o których mowa w Rozporządzeniu MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców Dz. U nr. 1019 ? Wzmiankowane wyżej obowiązki osk wyszczególniono w: §6 ust.2 pkt.2; §13 ust.3; §15 ust.1; §17 ust.4 w/w rozporządzenia.

V.Czy w związku z powyższym potencjalna, każda próba blokowania (w jakiejkolwiek formie) przez Starostę dostępu uprawnionym osk do PKK lub udostępnianie PKK wyłącznie za pośrednictwem precyzyjnie określonej aplikacji (oprogramowania), której właścicielem jest konkretny podmiot – będzie stanowić naruszenie obowiązującego prawa?

Wraz z autorami korespondencji oraz wszystkimi zainteresowanymi czekamy na odpowiedź.