Legislacja

List sekretarza stanu Jarmuziewicza

2 lipca 2012

591fccbb6e78539d2c48ec599a6f424d812f150d

(Fot.: PD@N 435-37)

Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS rzetelnie relacjonowaliśmy Państwu posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej odbyte 12 czerwca br., a poświęcone tematowi stanu wdrożenia systemu teleinformatycznego w zakresie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Za informacją dostępną na stronie komisji senackiej publikowaliśmy informację ośrodków egzaminowania. Dzisiaj uwadze Państwa poddajemy list sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicza datowany 29 czerwca br., w którym czytamy: “WORD-y mogą podjąć kroki w celu przygotowania odpowiedniej dokumentacji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na nowy system egzaminowania. Wybór dostawcy/dostawców nowego systemu teleinformatycznego do egzaminowania będzie możliwy niezwłocznie po publikacji ww. rozporządzeń. [tymczasem jeszcze przed publikacją, choć podpisane w resorcie transportu 28.6.2012 – red.]” i konkluzja: “Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przeprowadziło analizę stanu prawnego jaki ostatecznie powstanie po ogłoszeniu ww. rozporządzeń i przeprowadzenie zamówienia publicznego przez WORD lub reprezentację WORD jest aktualnie jedyną prawnie możliwą ścieżką wdrożenia nowego systemu egzaminowania”.