Legislacja

Lusterka, które zmniejszą boczne martwe pole

16 lipca 2007

W Dzienniku Urzędowym UE L184 z 14 lipca 2007 r. opublikowano dyrektywę 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe. Wchodzi w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu, tj. 4 sierpnia 2007 r. Państwa członkowskie powinny do 6 sierpnia 2008 r. wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania i niezwłocznie przekazać Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a dyrektywą. Przepisy, które będą przyjęte przez państwa członkowskie mają zawierać odniesienie do dyrektywy lub odniesienie takie ma towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Kierowcy ciężarówek, którzy nie dostrzegają na drogach innych użytkowników znajdujących się w bardzo bliskiej odległości od prowadzonych przez nich pojazdów lub obok nich, powodują liczne wypadki. Dochodzi do nich często podczas zmiany kierunku jazdy na skrzyżowaniach, kiedy kierowcy nie widzą innych użytkowników dróg w strefie martwego pola znajdującej się bezpośrednio wokół ich pojazdów. Szacuje się, że każdego roku w takich okolicznościach ginie 400 osób, z których większość to rowerzyści, motocykliści i piesi. Dlatego pojazdy już wprowadzone do ruchu drogowego powinny być wyposażone w lusterka zmniejszające boczne martwe pole, spełniając w ten sposób wymogi techniczne Dyrektywy 2003/97/WE.

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 184, str. 9