Legislacja

Magdalena Zamorska: Likwidacja placu niczego nie poprawi

18 kwietnia 2016

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” sprawdza kilka ważnych umiejętności. Przeniesienie tego zadania do ruchu drogowego albo całkowita likwidacja, zapewne niczego nie poprawi – Magdalena Zamorska, egzaminatorka.

Zadanie “ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” jest obecnie zadaniem egzaminacyjnym wykonywanym na placu manewrowym umożliwiającym osobie egzaminowanej zapoznanie się z samochodem egzaminacyjnym, a egzaminatorowi ocenę czy kandydat na kierowcę panuje nad pojazdem. Zadanie to jako obowiązkowe na egzaminie na prawo jazdy sprawia, że w procesie szkolenia osoby uczące się jeździć ćwiczą ten manewr nabierając przy tym doświadczenia przede wszystkim w poruszaniu się pojazdem do tyłu.

Pewien czas temu nastąpiło usunięcie z placu manewrowego zadań parkowania. Nie oznacza to, że tych zadań w ogóle się obecnie nie wykonuje. Są one realizowane w ruchu drogowym. Niejednokrotnie wiąże się to z poszukiwaniem odpowiednich miejsc do wykonania tych manewrów, a to automatycznie wydłuża czas egzaminu. Analogicznie, zlikwidowanie zadania “ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” nie oznacza wcale usunięcia sprawdzenia umiejętności cofania na długim i wąskim odcinku, w tym także jazdy po łukach. O ile w zadaniu pierwszym wykonywanym na placu manewrowym, można zastanowić się nad sensem sprawdzania – według obecnego schematu wybranych elementów np. sygnału dźwiękowego itp., o tyle umiejętność właściwego przygotowania się do jazdy czyli m. in. ustawienia fotela, lusterek, zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia odpowiednich świateł, jest wyjątkowo istotna i musi być oceniana. Dużo łatwiej wykonać to wszystko na placu manewrowym niż w ruchu drogowym. W przypadku jeżeli te wszystkie umiejętności miałyby być sprawdzane w ruchu, przy jego obecnym natężeniu, najprawdopodobniej skończy się to m. in. wydłużeniem czasu egzaminu, a co się z tym wiąże – utrudnieniem egzaminu dla zdających. Znalezienie bowiem odpowiednich miejsc do sprawdzenia tych umiejętności – głównie cofania – wprowadzi pełen wachlarz możliwości trudnych do przewidzenia dla kandydatów (pojazdy mogą być różnie zaparkowane, mogą występować różne łuki drogi w prawo, w lewo itp.). Należy tu również wspomnieć o utrudnieniach dla mieszkańców i możliwych skarg z ich strony związanych z wykonywaniem tych manewrów w miejscach takich jak drogi osiedlowe, gdzie najczęściej występuje małe natężenie ruchu. Trudno wyobrazić sobie przecież sprawdzanie umiejętności cofania na głównych drogach.

Biorąc pod uwagę potrzebę sprawdzenia zachowań, które obecnie są sprawdzane na placu manewrowym, przeniesienie ich do ruchu drogowego może wpłynąć na zmniejszenie zdawalności egzaminów praktycznych. Należy zwrócić uwagę na to, że jeżeli osoba potrafi wykonywać podstawowe manewry, to wykona je zarówno na drodze jak i na placu. Na terenie ośrodków egzaminowania, kandydaci mają zapewnioną największą swobodę zaprezentowania swoich umiejętności w tym zakresie, m.in. dlatego, że nie ma na nich ruchu innych pojazdów bądź pieszych a sposób wykonania zadań jest z góry określony.

Mając na względzie zapewnienie jak najlepszych warunków do zaprezentowania swoich umiejętności i minimalizowanie stresu, często wymienianego jako czynnik mający ogromny wpływ na przebieg egzaminu, realizowanie zadania “ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu” na placu manewrowym wydaje się być właściwe i lepsze.

W ruchu drogowym są zadania egzaminacyjne, w których wykorzystuje się umiejętność cofania po łuku. Jest to zawracanie z wykorzystaniem biegu wstecznego oraz wyjazd ze stanowiska parkingowego po zaparkowaniu. Nie można również wykluczyć innych sytuacji na drodze, które zmuszą osobę do wykonania manewru cofania. Brak takiej umiejętności może doprowadzić do sytuacji stwarzających znacznie większe zagrożenie w ruchu drogowym niż powstałoby w przypadku potrącenia tyczki lub przejechania kołem przez linię w czasie wykonywania zadania na placu. Warto byłoby zastanowić się natomiast nad ponowną modyfikacją kryteriów tego zadania, które zmieniono wraz z ostatnią nowelizacją przepisów. To właśnie przeniesienie włączenia świateł odpowiednich do ruchu z zadania pierwszego do drugiego sprawiło, że osoba która poprawnie wykona jazdę po łuku do przodu i do tyłu, ale nie włączy odpowiedniego oświetlenia, nie zalicza próby.

8f33d7e1530f9015fd693ebeb927f0047072a2b1

Magdalena Zamorska, egzaminator kat. A, B, C, ...+E. Pracuje w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

(537-64 fot. L-INSTRUKTOR)