Legislacja

Małymi kroczkami do opłaty elektronicznej

24 grudnia 2008

Zaczynają obowiązywać zmiany wprowadzone 7 listopada do ustawy o drogach publicznych sprowadzają się właściwie do przepisów poświęconych opłacie elektronicznej i jej egzekwowaniu; nowela ta wymusiła zmiany w następujących ustawach: o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; o transporcie drogowym; o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia.