Legislacja

Mamy nowe wymagania zawodowe dotyczące instruktorów i egzaminatorów

23 sierpnia 2013

W życie weszły przepisy wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Akt ten dokonał zmian m.inn. w ustawie o kierujących pojazdami obniżając wymagania zawodowe w stosunku do instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów.

INSTRUKTOR NAUKI JAZDY: już nie musi mieć co najmniej wykształcenia średniego; natomiast posiadać prawo jazdy musi tylko; dla kat. A i B - 2 lata.

EGZAMINATOR PRAWA JAZDY: już nie musi mieć wykształcenia wyższego, obniżono także okres posiadania prawa jazdy z 6 na 3 lata.