Legislacja

Mandat za brak odblasku

10 lutego 2015

8abea744546167767ff4e3b5ece4553f28f792f5

(513-40)

O opublikowanym w ostatnich dniach projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń pisaliśmy. Dzisiaj krótka informacja o propozycji uzupełnienia wykazu taryfikatora o zapis określający wysokość mandatu nakładanego na pieszych uczestników ruchu drogowego. Przypomnijmy - od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Funkcjonariusze mieli nakładać mandat od 20 do 500 zł. Dzisiaj ustawodawca zaproponował odstąpienie od określenia konkretnej wysokości mandatu, a jedynie wskazać jej górną granicę. To funkcjonariusz w konkretnej sytuacji ma ocenić niespełnienie obowiązku zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowych, a dokładniej w konkretnych warunkach drogowych. Tu proponowana kwota nie przekracza wysokości mandatów nakładanych na pieszych za inne wykroczenia, wynoszących z reguły 50 zł lub 100 zł.