Legislacja

Martwe zwierzę na drodze i co dalej

22 lipca 2011

Przy drodze nr 88 w Zabrzu od środy leżał pies, najprawdopodobniej martwy; jego łeb, oparty o krawężnik, wystawał z trawy. Kierowca, który nam to opowiedział, widział, jak w środę rano na poboczu trwały roboty przy koszeniu trawy. Był przekonany, że robotnicy sprzątną zwłoki. Gdy przejeżdżał tamtędy wieczorem, pies leżał nadal, tyle że przesunięty na asfalt. To widok codzienny w Polsce. - Co tam na poboczu, zwierzęta leżą na drogach i są rozjeżdżane przez kolejne samochody rozbryzgujące flaki na wszystkie strony. Koszmar - mówi Dorota Sumińska, lekarka weterynarii i dziennikarka, autorka książek o zwierzętach. - Jedzie rodzina z dziećmi, walną w psa, nie zatrzymają się, nie sprawdzą, czy pies żyje, czy potrzebuje pomocy. Pomijam, że nie zadzwonią po odpowiednie służby, ale niechby chociaż usunęli go na pobocze. Ludzie martwią się tylko, czy nie uszkodzili maski. - A dzieci patrzą na zwierzę jak na śmieć - wtrącam. Sumińska: - Robimy takie straszne rzeczy zwierzętom, że patrzenie na ich bezczeszczone zwłoki już nas bardziej nie wypaczy - czytamy te smutne relacje w “Gazecie pl Katowice”. Autorka zadaje pytanie dlaczego w Europie Zachodniej nie widzimy martwych zwierząt leżących przy drodze i natychmiast odpowiada na nie - bo potrącenie zwierzęcia jest ścigane prawem. - Jak ktoś mnie przyłapie, to spisze, poda na policję. Jeśli zwierzę zginęło z mojego powodu, bo jechałam za szybko, nieostrożnie, to zostanę ukarana - mówi Dorota Sumińska. Pani weterynarz proponuje, aby w Polsce zaostrzyć prawo, właśnie na wzór obowiązującego w Europie.

Ustawa – Prawo o ruchu drogowym w art. 45 ust. 1 pkt 6 zabrania pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu, zabite w wypadku zwierzę należy usunąć z drogi. Na przykład kierowca może to zrobić samodzielnie, a jeżeli nie będzie to możliwe, powinien powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby podlegające pod zarządcę danej drogi (Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcę województwa, powiatu lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Obowiązek utrzymania porządku i czystości na drodze należy do jej zarządcy. Podmiotem uprawnionym do wydania poleceń uprzątnięcia przeszkody utrudniającej ruch jest Policja.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).

- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze zm.).

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.).

- Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066 ze zm.).

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 ze zm.).