Legislacja

MI: w życie wchodzi nowela o egzaminowaniu

9 czerwca 2009

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

9 czerwca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dziennik Ustaw Nr 78 z 25 maja 2009 r. poz. 653).

Najważniejsze zmiany:

1. Rozporządzenie wprowadza poprawę przepisów w zakresie wyznaczania terminu egzaminu tak aby kandydat na kierowcę, po ukończonym kursie na prawo jazdy, miał pewność, że przystąpi do egzaminu w ciągu 30 dni.

2. Przepisy zawarte w ww. rozporządzeniu wprowadzają możliwość skrócenia części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B po upływie 25 minut pod warunkiem, że przeprowadzono cały program egzaminacyjny, a wynik egzaminu będzie pozytywny. Rozwiązanie to spowoduje, że czas przeprowadzania egzaminu będzie bardziej elastyczny, a samo jego przeprowadzenie nie będzie wymagało sztucznego przedłużania czasu jego trwania, a więc będzie bardziej przyjazne dla osób egzaminowanych.

3. Zmianie ulegają zasady wykonywania zadania pierwszego na placu manewrowym, kandydat na kierowcę będzie musiał wskazać dwa wybrane w losowaniu elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo jazdy, ta cześć egzaminu nie będzie mogła trwać dłużej niż 5 minut. Wykonanie manewru polegającego na płynnym ruszeniu z miejsca, zostaje przeniesione z zadania pierwszego do zadania drugiego (jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu).

4. Egzaminator, zgodnie z nowymi zasadami przeprowadzania egzaminu, będzie przekazywał na bieżąco osobie egzaminowanej informację o popełnianych błędach i aktualnym wyniku egzaminu.

5. Egzamin będzie przerwany, jeśli kierowca nie zatrzyma się przed znakiem STOP, albo przejedzie przez linię ciągłą, ponieważ naruszenie tych znaków stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.