Legislacja

Międzynarodowe przewozy drogowe

23 maja 2006

Sejmowa Komisja Infrastruktury zapoznała się z informacją Ministerstwa Transportu o wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych na rynku Unii Europejskiej. Po akcesji do Unii Europejskiej międzynarodowy transport drogowy stanowił jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki. Obecnie w tym transporcie przewozi się ponad 70 proc. wszystkich polskich towarów. Polskie firmy przewozowe wykazują dużą aktywność na rynkach międzynarodowych. Liczba przedsiębiorstw posiadających licencje na międzynarodowe przewozy drogowe w ciągu 2 lat wzrosła o ponad 60 proc. Firmy te zatrudniają ponad 120 tys. osób, w tym około 70 tys. kierowców. Organizacje przewoźników międzynarodowych ostrzegają jednak, że byt firm przewozowych jest zagrożony. W ubiegłym roku zdecydowana ich większość zanotowało straty i znajduje się na krawędzi bankructwa. Zatrzymanie niekorzystnego dla całej gospodarki trendu wymaga szybkich zmian przepisów, głownie dotyczących obciążeń finansowych przewoźników. Według Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych główne przyczyny kryzysowej sytuacji to: nadmierny fiskalizm w transporcie, który obciążony jest większą liczbą opłat niż inne dziedziny gospodarki, firmy przewozowe płaca akcyzę w paliwie, podatek od środków transportu, opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej (winiety, opłaty ekologiczne, za zezwolenia międzynarodowe, za licencje, za badania lekarskie); dyskryminacja podatkowa polskich przewoźników przy transakcjach transportu międzynarodowego z polskimi zleceniodawcami w postaci naliczania 22 proc. podatku VAT, spedytor lub przewoźnik zagraniczny stosuje stawkę 0 proc.; zbyt rygorystyczne przepisy karania przewoźników za wykroczenia drogowe, głównie za wykroczenia dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców; pogłębiający się deficyt kierowców; fatalny stan dróg w kraju, brak przepisów o dostosowaniu dróg do obowiązującego w Unii Europejskiej nacisku osi 11,5 tony; wysoka cena paliwa, która wzrosła w ostatnich 2 latach o ok. 30 proc. i stanowi prawie połowę kosztów transportu, co powoduje dramatyczny spadek konkurencyjności polskich firm przewozowych. Liczni przedstawiciele organizacji przewoźników postulowali szybkie zmiany niektórych przepisów, głównie podatkowych i skarbowych oraz znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy o transporcie drogowym. W tej części posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Piotr Stomma oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Mirosław Barszcz.