Legislacja

Minister Szmit odpowiada ws. przywrócenia kart rowerowych

19 czerwca 2016

6ca9ead0491665980dee52cbf0a08cc67cc9eeeb

(541-98 fot. Jola Michasiewicz)

Stanowisko resortu transportu ws. pomysłu przywrócenia obowiązku posiadania kart rowerowych dla rowerzystów, którzy ukończyli 18 lat i nie posiadają prawa jazdy, zaprezentował Jerzy Szmit, podsekretarz stanu. Interpelację w tej sprawie (interpelacja nr 2331) wystosowała grupa posłów jeszcze w kwietniu 2016 r., postanowiono pytania o statystykę wypadków drogowych z udziałem rowerzystów nieznających przepisów ruchu drogowego. Termin odpowiedzi został wydłużony i w efekcie 8 czerwca minister odpowiedział przywołując policyjne statystyki. Te jasno wskazują, iż to właśnie rowerzyści seniorzy (powyżej 60. roku życia) są sprawcami największej liczbie zdarzeń wśród rowerzystów. Poniżej pełna treść odpowiedzi:

 

Szanowny Panie Marszałku, główne źródło informacji dotyczących ilości wypadków na polskich drogach stanowią dane statystyczne generowane przez Komendę Główna Policji. Wynika z nich, że w 2015 r. rowerzyści uczestniczyli w 4 634 wypadkach drogowych, w których zginęły 303 osoby, a 4 473 zostały ranne. Wśród tych ofiar większość stanowili sami rowerzyści – 300 zabitych i 4 111 rannych. Rowerzyści byli sprawcami 1 644 wypadków, w których zginęły 133 osoby, a 1 574 zostały ranne. Dane te w sposób jednoznaczny obrazują przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów oraz przedziały wiekowe rowerzystów będących sprawcami największej liczby wypadków drogowych.

Tabela 1. Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów

Przyczyny – 2015 rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Nie udzielenie pierwszeństwa

606

66

563

Nieprawidłowe skręcanie

208

22

194

Niedostosowanie prędkości

173

4

174

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych

112

5

109

Nieprawidłowa zmiana pasa

47

8

41

Nie udzielanie pierwszeństwa pieszemu

80

-

85

Jazda po niewłaściwej stronie drogi

57

1

59

Niezachowanie bezpiecznej odległości

52

1

52

Nieprawidłowe omijanie

73

2

72

Nieprawidłowe wymijanie

56

2

59

Nieprawidłowe wyprzedzanie

38

-

42

Wjazd na czerwonym świetle

27

4

24

Z powyższych informacji jednoznacznie wynika, że większość wypadków spowodowanych przez rowerzystów w roku ubiegłym wynikała z niezastosowania się do obowiązujących przepisów dotyczących ruchu drogowego. Jednocześnie z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby dorosłe od 25 roku życia, w szczególności powyżej 40 roku życia. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 447 wypadków (27,2% ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęło w nich 78 osób (58,6%), a 382 zostały ranne (24,3%). W prawie co szóstym takim wypadku zginął człowiek.

Tabela 2. Sprawcy wypadków – rowerzyści wg wieku

Wiek

Wypadki

Zabici

Ranni

2015

2015

2015

0 - 6

12

0

13

7 - 14

268

6

272

15 - 17

113

4

113

18 - 24

152

3

157

25 - 39

267

13

269

40 - 59

302

29

283

60 plus

447

78

382

b/d

83

0

85

Z poważaniem Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu