Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma swój statut

30 grudnia 2013

71accbaea0d63f8c4b3f365873dcfa9def25787e

(Fot.: PD@N 480-1-33)

W Monitorze Polskim opublikowano Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (2013.1038). W nim m.in. zakres organizacyjny resortu. W zakresie w zakresie działu transport przewidziano: Departament Dróg i Autostrad, Departament Lotnictwa, Departament Transportu Drogowego, Departament Transportu Kolejowego.