Legislacja

Ministerstwo Transportu i Budownictwa ma swój zakres działania

Autor: Dz. U. Nr 220, poz. 1900 oraz Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Transportu i Budownictwa

2 listopada 2005

Opublikowano wydane przez prezesa Rady Ministrów rozporządzenie z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 31 października 2005 r.