Legislacja

Ministerstwo Transportu ma swój statut

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

17 maja 2006

W “Monitorze Polskim” opublikowano Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu. Obowiązuje z dniem ogłoszenia, tj. 17 maja 2006 r.

Tekst zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 112 (Aktualizacja 44 w przygotowaniu) -  oraz Opiekun Abonentów – 0-502-659-431.

Słowa kluczowe Ministerstwo Transportu