Legislacja

Ministerstwo w sprawie rejestracji „anglików”

8 kwietnia 2012

Posłowie Marek Krząkała i Jarosław Pięta złożyli interpelację nr 2518 w sprawie rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie tzw. “anglików”. Adresat, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, a w jego imieniu Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu odpowiedział następująco:

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 7 marca 2012 r., znak: SPS-023-2518/12, przekazujące interpelację posłów Marka Krząkały i Jarosława Pięty w sprawie rejestracji pojazdów z kierownicą po prawej stronie, przedstawiam poniżej następujące wyjaśnienia.

Wobec toczącego się postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie zakazu rejestracji w Polsce pojazdów z kierownicą umieszczoną po prawej stronie, w dniu 29 lutego 2012 r. w odpowiedzi RP na skargę Komisji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych wniosło o jej oddalenie. Obecnie MTBiGM oczekuje na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach prowadzonego postępowania. Spodziewamy się, że w wydanym wyroku, w szczególności jego uzasadnieniu, Trybunał Sprawiedliwości UE określi, w jakim zakresie Polska uchybiła zobowiązaniom UE, oraz przedstawi szczegółowe wytyczne/uwarunkowania, w jakim zakresie należy dokonać zmian w przepisach krajowych, celem rejestracji w Polsce pojazdów z kierownicą po prawej stronie.

Niezależnie od prowadzonego postępowania w resorcie transportu prowadzone są pracę analityczne oraz projektowe wobec przedstawionej przez Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej koncepcji zmiany obowiązujących przepisów, które umożliwią rejestrację w Polsce pojazdów z kierownicą po prawej stronie.

Ponadto informuję, że z posiadanych przez MTBiGM danych z 2010 r. wynika, że pojazdy z kierownicą umieszczoną po prawej stronie nie są rejestrowane w następujących krajach UE: Republice Litewskiej, Republice Słowackiej oraz Republice Czeskiej. Kraje te mają wewnętrzne procedury dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego. W Republice Litewskiej istnieje możliwość dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdów historycznych oraz pojazdów silnikowych przeznaczonych do wykonywania specjalnej funkcji.