Legislacja

Mostowe standardy NATO w Polsce

11 lipca 2006

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamieściła na swojej stronie internetowej Informację w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych (wyznaczania natowskiej klasy MLC). W ramach przygotowań obronnych infrastruktury transportowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO wprowadziło do stosowania przez kraje członkowskie wymagania w zakresie przygotowania dróg na potrzeby sił zbrojnych i cywilnych członków NATO. Wymagania są uregulowane w dokumentach natowskich takich jak: Stanagi, AmovP-1, podręczniki, instrukcje, słowniki terminów i definicji oraz dokumenty opracowywane i wydawane przez Wysoki Komitet do Spraw Planowania Działań w Sytuacjach Nadzwyczajnych Zagrożeń (Senior Civil Emergency Planning Committee – SCEPC), w tym szczególnie przez Radę Planowania Transportu Lądowego (Planning Board Inland Surface Transport – PBIST).

W oparciu o te dokumenty rozpoczęto w Polsce wprowadzanie standardów NATO.