Legislacja

Możliwość szybkiej pomocy ofiarom wypadków

21 czerwca 2010

Unia Europejska apeluje o wprowadzenie powszechnego systemu bezpieczeństwa w samochodach. Polska zwleka z wydaniem decyzji. System pozwoli w sposób zdecydowany zmniejszyć czas reakcji służb ratownictwa w sytuacji wypadku drogowego. Zgłoszenie poprzez system eCall może być dokonane ręcznie przez pasażerów lub automatycznie za pomocą znajdujących się w pojeździe czujników, które włączają się po wystąpieniu wypadku. Wbudowany system eCall bezpośrednio łączy się poprzez numer 112 z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAP), przesyłając najważniejsze informacje, takie jak czas i miejsce wypadku oraz opis pojazdu, który brał w nim udział. Informacjom wysłanym do punktu PSAP może również towarzyszyć połączenie do potencjalnego operatora usługi, możliwe dzięki jego adresowi internetowemu i numerowi telefonu. Jeśli użytkownik dokonał subskrypcji u operatora usługi, operator jest w stanie przesłać do punktu PSAP dodatkowe informacje. Akces do programu zgłosiło już w sumie 20 krajów członkowskich UE, a także 3 spoza UE oraz wiele instytucji i organizacji z branży telekomunikacyjnej i samochodowej. Jednak system, mimo uzgodnienia norm i przeprowadzeniu prób pilotażowych, nie funkcjonuje jeszcze w żadnym kraju Unii Europejskiej. W Brukseli podpisano memorandum w tej sprawie. Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej, montowany w pojazdach system powiadamiania o wypadkach eCall może doprowadzić do zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków o 2500 rocznie. Przeszkodą szybkiego przystąpienia Polski do systemu mają być m.in. koszty: kraje muszą odpowiednio wyposażyć centra zgłoszeniowe 112 oraz zapewnienie, że wszystkie nowo sprzedawane samochody będą miały odpowiedni system pokładowy. Szacuje się, że koszt urządzenia zwiększałby cenę pojazdu o nie więcej niż 100 euro.