Legislacja

MSW negatywnie o projekcie dot. straży gminnych i fotoradarów

29 września 2013

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowało poselski projekt ustawy, który ma na celu pozbawienie straży gminnych i miejskich możliwości karania kierowców przy użyciu fotoradarów i wystawiania mandatów za złe parkowanie (Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1507). Z przedstawionej przez resort analizy wynika m.in. że na tych odcinkach dróg, na których postawione są fotoradary spada liczba wypadków drogowych, a na wielu z nich takie zdarzenia nie występują w ogóle. Poselski projekt przewiduje m.in. odebranie strażnikom oraz przekazanie policji zadań związanych z kontrolą prawidłowego parkowania. MSW zwraca uwagę, że działania policji muszą skupiać się przede wszystkim na eliminowaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego pomoc straży miejskich i gminnych w zakresie kontroli prawidłowego parkowania pojazdów jest niezbędna. Jednocześnie przejęcie przez policję tych zadań – zgodnie z poselskim projektem – miałoby odbyć się bez zwiększania liczby etatów, co dodatkowo obciążyłoby policjantów. Jednocześnie MSW zapowiada stałe doskonalenie obecnych oraz poszukiwanie nowych metod nadzoru nad wykonywaniem przez straże zadań związanych z kontrolą ruchu drogowego.