Legislacja

Na egzaminie na prawo jazdy po nowemu

14 grudnia 2009

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało aneks do banku pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy w zakresiekategorii B, C i D. Wdrożenie nowych pytań nastąpi z dniem 1 stycznia 2010 r. Egzaminy będą odbywały się w oparciu o uaktualniony bank pytań egzaminacyjnych także w wersji niemieckiej i angielskiej.

Wprowadzone zmiany do kat. B:

 

Z027 - pytanie usunięte:

 

f4a02f98527523b22dc4b69d3b7dd638804b453d(Fot.: PD@N 325-24)

 

Z521 - pytanie dodane:

 

968564db2843421c5b82c703871caa3050269e9d

 

W tej sytuacji, dojeżdżając do skrzyżowania, kierujący pojazdem:

 

A. powinien zachować szczególną ostrożność,

B. może wjechać na skrzyżowanie bez zatrzymania,

jeżeli nie utrudni ruchu innym pojazdom,

C. ma zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania.

Właściwa odpowiedź: A i C

(Fot.: PD@N 325-24)

 

 

Z069 - pytanie usunięte:

 

013e5867c6c11a984113162c5f62aeb9b289c9ee 

(Fot.: PD@N 323-4)

 

 

Z522 - pytanie dodane:

c8e55b37ca63fdea76452564eba353f0102fbc04

 

W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

 

A. zachować szczególną ostrożność,

B. rozpocząć hamowanie pojazdu,

C. umożliwić pieszym przejście przez jezdnię.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

(Fot.: PD@N 323-5)

 

 

 

Z070 - pytanie usunięte:

 

175998c8fbc6a5f03bc9b8bb7744bd9d528b9029

(Fot.: PD@N 323-6)

 

Z523 - pytanie dodane:

 

103c9cd9ef9f08da1ac7897a6a0efab6a21b23bd

W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:

 

A. zachować szczególną ostrożność,

B. rozpocząć hamowanie pojazdu,

C. umożliwić przejazd przez jezdnię rowerzyście.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

(Fot.: PD@N 323-7)

Z230 - pytanie usunięte:

c501c3f8a718c760ad8fbf4a7ce952aa509df990

(Fot.: PD@N 323-8)

 

 

 

Z524 - pytanie dodane:

 

b55a9c1c901e4efd2e7103787de8a8686c3ff548 

Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1

ustępuje pierwszeństwa pojazdowi:

 

A. 2

B. 3

C. 4

Właściwa odpowiedź: C

(Fot.: PD@N 323-9)

 

 

 

Z438 - pytanie usunięte:

 

d3c058b768c9e47b55a42f94dac8d4605d2d1f1e

(Fot.: PD@N 323-10)

 

 

Wprowadzone zmiany do kat. C:

Usunięto testy nr C039 oraz C054

Wprowadzono nowe pytanie o numerze C245.

 

 

C245 - pytanie dodane:

Zabronione jest zatrzymanie samochodu ciężarowego:

 

A. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek,

B. w odległości mniejszej niż 10 m przed przejazdem dla rowerzystów,

C. na chodniku w każdym przypadku.

Właściwa odpowiedź: A, B

 

 

Wprowadzone zmiany do kat. D:

Usunięto testy nr D191 oraz D076

Wprowadzono nowe pytania o numerze D242 i D243.

 

 

D242 - pytanie dodane:

Kierowca autobusu w trakcie kontroli drogowej ma obowiązek okazać:

 

A. prawo jazdy kategorii D1 lub D, jeżeli prowadzi autobus konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,

B. prawo jazdy kategorii D, jeżeli prowadzi autobus konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 25 osób,

C. zaświadczenie wydane przez zatrudniającego go przewoźnika drogowego lub prawo jazdy z kodem poświadczającym uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub ukończenie szkolenia okresowego.

Właściwa odpowiedź: A, B i C

 

 

 

D243 - pytanie dodane:

Okresowe badanie techniczne autobusu o liczbie miejsc mniejszej niż 15 (łącznie z miejscem kierowcy), przeprowadza się:

 

A. corocznie,

B. co 6 miesięcy od dnia pierwszej rejestracji,

C. przed upływem roku od dnia pierwszej rejestracji, a następnie co 6 miesięcy.

Właściwa odpowiedź: C