Legislacja

Na posiedzeniu Senatu RP

26 kwietnia 2012

W dniach 25-26 kwietnia br. odbyło się 10. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. W zrealizowanym porządku obrad przewidziano debatę nad ustawą o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym.