Legislacja

Na sali plenarnej wiceminister Olszewski powiedział: rząd zrobił naprawdę wiele

8 października 2015

W porządku dziennym 102. (ostatniego w VII kadencji) posiedzenia Sejmu RP posłowie debatowali nad przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów dokumentem “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2014 r. (druk 3390) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (dr. Nr 3471). Uznano konieczność podejmowania kolejnych działań. Wskazywano na pozytywne trendy, ale także wciąż znacznie wyższe niż średnia europejska statystyki. Wiceszef MIR Paweł Olszewski, który jest pełnomocnikiem rządu ds. regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego, mówił, że rząd zrobił "na prawdę wiele" w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Opozycja zarzucała zbyt mało uwagi poświęcanej oznakowaniu dróg, mało skuteczne naciski na zarządców dróg.

Sejm RP (komunikat po): Dokument podsumowujący stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 r. oraz działania realizowane w tym zakresie to kolejny rządowy raport rozpatrzony podczas pierwszego dnia trwającego posiedzenia Sejmu. Zgodnie z nim, podobnie jak w poprzednich latach,  poprawiło się bezpieczeństwo na drogach w Polsce. W porównaniu z 2013 r. o około 0,5 proc. spadła liczba wypadków z udziałem pieszych oraz nietrzeźwych, jednak Polska nadal zajmuje niskie miejsce w rankingu bezpieczeństwa na drogach państw Unii Europejskiej. W 2014 r. wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków wyniósł ponad 8 osób zabitych na 100 tys. mieszkańców (w 2013 r. było to 9 osób na 100 tys. mieszkańców).  Średnia w Europie w 2014 r. to 5,1 zabitych na 100 tys. mieszkańców. W 2004 r., wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do realizacji polityki unijnej w zakresie bezpieczeństwa drogowego. W dokumencie “W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020” UE postawiła sobie za cel zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Jego osiągnięcie oznacza dla naszego kraju nie więcej niż 2000 zabitych rocznie. Polska w Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NPBRD) na lata 2013-2020, poza celem europejskim, dąży do tego, aby liczba ciężko rannych spadła poniżej 6900 osób. Narodowy Program określa też kierunki działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podzielono je na 5 filarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Drugi rok wdrażania NPBRD nie przyniósł oczekiwanych rezultatów - co prawda liczba zabitych spadła o 4,5 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak o 0,2 proc wzrosła  liczba ciężko rannych. Wśród innych działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego było także np. wzmacnianie sytemu zarządzania bezpieczeństwem, rozbudowa i poprawa stanu dróg, kampanie społeczne i projekty edukacyjno-informacyjne, a także rozwój badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. O raporcie dyskutowali posłowie zasiadający w Komisji Infrastruktury, którzy rekomendują przyjęcie dokumentu. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Olszewski. Stanowisko Komisji przedstawił poseł Stanisław Żmijan. W czasie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie dokumentu. W bloku głosowań odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

83eb908ef2098070d50902e0093edebd2c6127e1

(525-38)