Legislacja

Na tachografach automatycznie zostanie zapisany czas jazdy

15 lipca 2011

Na 96. posiedzeniu w dniu 15 lipca br. Sejm przyjął poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Uzupełniona została w ten sposób lista danych, zapisywanych automatycznie na tachografach, o czas jazdy. Nowela dotyczy m. in. zastąpienia formularza zaświadczenia o czasie pracy kierowców rozszerzonym wzorem, który będzie wystawiany, gdy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie wypoczynkowym, miał czas wolny od pracy lub odpoczywał, prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR, wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu lub pozostawał w gotowości. Uchwalony akt przekazano Prezydentowi do podpisu.