Legislacja

Na terenach niezabudowanych ekranów już nie będzie

5 sierpnia 2015

5e8e3d5996160d4eaa1d7059e64d6209c9639624

(521-52 fot. jola michasiewicz)

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska tzw. ustawa antysmogowa zawiera również przepisy dotyczące zabezpieczenia przed hałasem. Ochronie mają podlegać tylko faktycznie użytkowane tereny, a nie dopiero zaplanowane do zagospodarowania. Zgodnie z ustawą obowiązek ochrony przed hałasem powstanie z chwilą pojawienia się faktycznego zagospodarowania terenu. Ma to zapobiec budowie ekranów akustycznych wzdłuż dróg przebiegających przez tereny niezamieszkałe, ale przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ustawy ma też zapewnić właściwy standard akustyczny w mieszkaniach, szpitalach, domach opieki społecznej lub w budynkach związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży (czyli w obiektach, które z mocy art. 113 ust. 2 tej ustawy wymagają ochrony przed hałasem, ale zostały zlokalizowane na terenie służącym do działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania). Za uchwaleniem noweli opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu.