Legislacja

Naczelny Sąd Administracyjny: słusznie odmówiono wydania prawa jazdy

30 lipca 2015

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił oddalić skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich (sygn. I OSK 2961/13) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 24 września 2013 r., (sygn. akt II SA/OI 644/13), w sprawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z 6 czerwca 2013 r. (nr SKO.522.59.2013), w przedmiocie wydania prawa jazdy. Uznano, że osoby, które po 18 stycznia 2013 r. - czyli już po wejściu w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - ubiegały się o wydanie prawa jazdy kategorii A, nie mogą otrzymać takiego dokumentu, jeśli nie spełniają obecnie wymogu minimalnego wieku określonego w ustawie z 2011 r. Dotyczy to nawet takiej sytuacji, gdy pozytywny wynik egzaminu państwowego na prawo jazdy uzyskano przed wejściem w życie wskazanej ustawy.