Legislacja

Nadzór nad układami chroniącymi pojazdy w razie zderzenia czołowego

Autor: Dziennik Urzędowy UE L 309 z 25 listopada 2005 r., s. 37.

14 grudnia 2005

Nowym aktem prawnym jest dyrektywa PE i RU nr 2005/66/WE z 26 października 2005 r. wprowadza przepisy dotyczące bezpiecznej budowy i zasad homologacji przednich układów dających dodatkową ochronę pojazdów silnikowych w razie zderzenia czołowego. Przepisy dostosowawcze powinny być wydane do 25 sierpnia 2006 r. z zastosowaniem od tego terminu. Nabrało mocy 20. dnia po ogłoszeniu.

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 309 z 25 listopada 2005 r., s. 37.