Legislacja

Naklejki na samochodach bezprawnie parkujących legalne

28 sierpnia 2007

Umieszczanie naklejek na szybach aut bezprawnie zaparkowanych na miejscach dla niepełnosprawnych jest legalne. Pożyteczne i wychowawcze - nie ma wątpliwości kancelaria adwokacka SC z Gliwic – czytamy na łamach “Gazety Wyborczej – Płock”. Przypominamy, iż właśnie Płock jest inicjatorem akcji. Opinia została przygotowana na prośbę Aktywnego Życia z Katowic. Kilka tygodni temu śląskie stowarzyszenie rozpoczęło akcję "Parkujesz - zdrapujesz", wzorując się na Płocku. Inicjatorka akcji w Katowicach Marzena Kalaszczyńska, rzecznik osób niepełnosprawnych, zamówiła specjalne naklejki z napisem "Jeżeli zabierasz moje miejsce, weź też moje kalectwo". Od wiosny trafiły już na szyby ponad 400 samochodów, w ostatni weekend umieszczali je tam zawodnicy płockiego Centrum Sportów Walki. Gliwiccy adwokaci Janusz Budzianowski i Mirosław Wyciślak. Twierdzą, że "forma i sposób ochrony tych miejsc ( ) są działaniem zbliżonym do tzw. stanu wyższej konieczności". Cytują kodeks karny: "Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego". Według adwokatów taki przepis uprawnia do "podjęcia wszelkich działań zmierzających do przywrócenia porządku publicznego". Dodają, że umieszczanie na szybie naklejki nie narusza jakiegokolwiek dobra bezprawnie parkujących kierowców. Tłumaczą: "Nalepki te wyprodukowane są bowiem w ten sposób, że ich umieszczenie na przedniej szybie ( ) nie powoduje żadnego uszkodzenia samochodu, a po usunięciu umieszczonej w ten sposób naklejki nie pozostaje na powierzchni szyby pojazdu jakikolwiek ślad. Tak więc mowy być nie może o dysproporcji wartości dobra chronionego, którym jest komfort życia osób niepełnosprawnych, i dobra poświęconego, którym w tym przypadku jest wyłącznie wysiłek właściciela bądź użytkownika ( ) skierowany na usunięcie naklejki ostrzegającej go przed nieprawidłowym parkowaniem i mającej przypomnieć osobie naruszającej prawo o tym, że je naruszyła. Wydaje się oczywistym, że wzgląd na ochronę interesów osób niepełnosprawnych, które nie mogą praktycznie w inny sposób oponować przeciwko blokowaniu przez osoby nieuprawnione przeznaczonych dla niepełnosprawnych miejsc parkingowych, powinien mieć absolutną przewagę nad ewentualnymi zastrzeżeniami osób naruszających prawo przez nieprawidłowe parkowanie". Na koniec Budzianowski i Wyciślak konkludują: "( ) działanie takie ma walory wychowawcze i prewencyjne i jako takie powinno zostać potraktowane jako ze wszech miar pożyteczne ze społecznego punktu widzenia".