Legislacja

Należy doprowadzić do ograniczenia prędkości rowerzystów - wnioskuje poseł

19 czerwca 2016

3c533ad57ffc455274a9575318cc63f8a4211382

(541-108 fot. Jola Michasiewicz)

Poseł Piotr Pyzik złożył interpelację oznaczoną numerem 4116, zaadresowaną do ministrów infrastruktury i budownictwa oraz spraw wewnętrznych i administracji, a poświęconą sprawie stanu bezpieczeństwa na przejazdach dla rowerzystów. Poseł przypomina: z punktu widzenia bezpieczeństwa należy ich traktować tak jak pieszych, bowiem w razie kolizji z innym użytkownikiem drogi mogą doznać podobnych obrażeń, natomiast poruszają się zdecydowanie szybciej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, jeśli to możliwe, ruch rowerowy odseparowuje się zarówno od pieszych, jak i pojazdów samochodowych, wyznaczając ścieżki rowerowe. W związku z tym, w miejscach gdzie rowerowy szlak komunikacyjny przecina pasy ruchu samochodowego, stosuje się odrębną kategorię strefy – przejazd dla rowerzystów, oznaczany znakiem pionowym D-6a i poziomym P-11. W przypadku kiedy przeprowadzony jest obok przejścia dla pieszych, stosuje się znaki D-6b, a przy samej strefie przejścia i przejazdu, także odpowiednio skonfigurowany C-13/16. I tu dochodzimy do meritum sprawy: w ostatnim czasie otrzymuję informacje od mieszkańców mojego okręgu, że w tym rozwiązaniu komunikacyjnym tkwi pewien problem, rzutujący na kwestię bezpieczeństwa. O ile bowiem pieszy, zbliżający się do przejścia dla pieszych, porusza się z prędkością umożliwiającą kierowcy pojazdu samochodowego, poruszającego się z dozwoloną w terenie zabudowanym prędkością 50 km/h, bezpieczne zatrzymanie się, o tyle rowerzysta może zbliżać się do przeznaczonego dlań przejazdu z prędkością niewiele mniejszą niż nadjeżdżający samochód. Rodzi to poważne niebezpieczeństwo, tym bardziej, że otoczenie przejazdów dla rowerów często nie pozwala na obserwację dalszą niż bezpośrednie sąsiedztwo samego przejazdu, ze względu na występującą inną infrastrukturę, roślinność, itp. Wydaje się, że z punktu widzenia bezpieczeństwa, w przypadku przejazdów niewyposażonych w sygnalizację świetlną, należy doprowadzić do ograniczenia prędkości poruszania się rowerzystów w obszarze przejazdu dla rowerów i jego bezpośredniego sąsiedztwa. Dalsze bowiem ograniczanie dozwolonej prędkości pojazdów samochodowych byłoby nieuzasadnione ekonomicznie i ekologicznie. I tu pytanie - Jaką, w latach 2014 i 2015, zanotowano łącznie liczbę zdarzeń drogowych na przejazdach dla rowerzystów niewyposażonych w sygnalizację świetlną oraz jaka liczba spośród tych zdarzeń spowodowała obrażenia wymagające długotrwałego leczenia lub śmierć?

Słowa kluczowe prędkość rowerzyści