Legislacja

Należyta staranność i przydrożne drzewa

Autor: "Rzeczpospolita"

15 czerwca 2005

Zarządca drogi publicznej zobowiązany jest do najdalej idącej staranności przy pielęgnacji przydrożnych drzew - orzekł Sąd Najwyższy nakazując w rozpatrywanej sprawie o odszkodowania za wypadek - ponowne sprawdzenie, czy nie było zaniedbania.

Ustawa o drogach publicznych zobowiązuje zarządcę do utrzymania drogi we właściwym stanie. Należy do niego utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.

Tekst jednolity i aktualizowany ustaw i rozporządzeń dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 3. Drogownictwo, poz. 2180 (Aktualizacja 15 - w przygotowaniu).

Słowa kluczowe ochrona środowiska wyroki