Legislacja

Naprawa po wypadku

24 stycznia 2006

Dobrowolne naprawienie przez osobę trzecią na własny koszt uszkodzonego w wypadku samochodu w zasadzie nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania należnego w związku z wypadkiem ? orzekł w swoim wyroku Sąd Najwyższy (wyrok z 13 października 2005 r.).