Legislacja

Naruszenia czasu prowadzenia pojazdu

14 maja 2010

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców.

Źródło Dz. U. 2010, nr 72, poz. 462