Legislacja

Nasze mandaty i wykroczenia w 2009 roku

6 marca 2010

W 2009 r. funkcjonariusze wypisali w sumie 2 384 287 mandatów. Przyjmując, że prawo jazdy posiada w Polsce 13 mln osób oznacza to, że 18 proc. z nich zostało ukaranych przez drogówkę. W zestawieniu Komendy Głównej Policji (KGP) ujęto siedem rodzajów wykroczeń, za które wypisywano najczęściej mandaty. Prym wiedzie przekroczenie dozwolonej prędkości oraz brak zapiętych pasów lub przewożenie dziecka bez fotelika, następnie odnotowano nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa na pieszych lub innych pojazdach oraz przejeżdżanie na czerwonym świetle. Za inne z wymienionych przewinień np. nieprawidłową zmianę pasa ruchu (zajechanie drogi) jesteśmy z karani, jeśli spowodujemy kolizję i poszkodowany wezwie policję. Co ciekawe, w statystyce mandatowej nie znalazła się pozycja "nieprawidłowe parkowanie", chociaż źle zaparkowane auta widuje się często. Nie świadczy to o tym, że nikt nie kontroluje sposobu i miejsca postoju pojazdów. Tym rodzajem przewinień zajmuje się głównie straż miejska lub policjanci nie pracujący w drogówce, w efekcie czego wykroczenie nie zostało uwzględnione w statystykach KGP. I szczegółowo:

1. Przekroczenie prędkości - wypisano prawie 1,5 mln mandatów za to przewinienie. 500 zł i 10 punktów karnych grozi jeśli będziemy jechali przynajmniej o 51 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy.

2. Niezapięte pasy - 100 zł i 2 punkty karne to mandat za niezapięcie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę. Z kolei przewożenie dziecka bez fotelika to wydatek 150 zł i 3 punkty karne, a za dorosłego pasażera bez pasów dostaniemy 100 zł i 1 punkt karny.

3. Nieprawidłowe wyprzedzanie - 200 zł i 3 punkty według taryfikatora grozi za wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego dystansu.

4. Nieprawidłowa zmiana pasa - 250 zł i 5 punktów karnych to kara za zmianę zajmowanego pasa ruchu i zajechanie drogi innemu pojazdowi.

5. Wymuszenie pierwszeństwa - Do 500 zł i 6 punktów karnych grozi za wymuszenie pierwszeństwa np. poprzez zignorowanie znaku określającego pierwszeństwo przejazdu.

6. Ignorowanie sygnalizacji świetlnej - Od 300 do 500 zł i 6 punktów karnych to kara za niestosowanie się do sygnałów świetlnych.

7. Zagrożenie dla pieszych - 500 zł i 10 punktów karnych grozi za omijanie pojazdu, który zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu.