Legislacja

Nie prowadzimy prac nad złagodzeniem zasad egzaminowania – pisze Piotr Stomma

4 kwietnia 2016

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku posłanka Anna Sobecka zgłosiła interpelację (nr 226) w sprawie zaostrzonych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy, tekst początkowo zaadresowany do ministra spraw wewnętrznych i administracji, po dwóch miesiącach przesłany został do ministra infrastruktury. Odpowiedzi udzielił Piotr Stomma, podsekretarz stanu, z datą 4 kwietnia 2016 r. Tyle gwoli wstępnych wyjaśnień. Posłanka powołała się na publikacje prasowe, które “informują, żezmiany w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów na kierowców przeprowadzane w Polsce w ostatnich kilkunastu latach - w celu poprawy bezpieczeństwa jazdy - nie przyniosły na razie oczekiwanych rezultatów. Nowe procedury szkolenia i egzaminowania nadal nie przygotowują do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza do radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drogach. Zaostrzony poziom egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów, które utrzymują się głównie z opłat egzaminacyjnych”. W tym też kontekście pytała: Kto zdaniem Pana Ministra jest największym beneficjentem zaostrzonych przepisów na prawo jazdy? oraz czy Ministerstwo planuje zniesienie rygorystycznych przepisów skoro nowe procedury szkolenia i egzaminowania nadal nie przygotowują do bezpiecznego i sprawnego uczestnictwa w ruchu drogowym? Odpowiadający – przypomnijmy – w dacie 4 kwietnia br., Piotr Stomma twierdził: “Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obecnie nie prowadzi prac zmierzających do złagodzenia zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy”.

Odpowiedź na interpelację nr 226

w sprawie zaostrzonych przepisów dotyczących egzaminów na prawo jazdy

Warszawa, 04-04-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na pytanie pierwsze dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz wskazania beneficjenta tych zmian uprzejmie informuję, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zasady przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, a w szczególności jego zakres i sposób przeprowadzania podlegały wielokrotnej modyfikacji. Zmiany powodowane były zarówno uwzględnieniem uwag wnoszonych przez organizacje społeczne i rządowe zajmujące się szkoleniem i egzaminowaniem kierowców oraz działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i najnowszymi badaniami nad procesem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami prowadzonym między innymi przez Instytut Transportu Samochodowego. Dodatkowo należy wskazać, że zarówno zakres tematyczny części teoretycznej egzaminu państwowego, jak i zadania realizowane w ruchu drogowym podczas części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy są takie same jak w większości krajów Unii Europejskiej. Rozważając obniżenie wymagań dla osób egzaminowanych należy mieć na uwadze, że dotychczas zarówno działania prowadzone w zakresie poprawy systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami jak i pozostałe działania podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez ostatnich kilkanaście lat przyniosły ponad 50% spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków na polskich drogach.

Odpowiadając na pytanie drugie dotyczące zniesienia “rygorystycznych przepisów” oraz mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa obecnie nie prowadzi prac zmierzających do złagodzenia zasad przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Z wyrazami szacunku Piotr Stomma Podsekretarz Stanu