Legislacja

Nie rejestrują aut wy ofanych z ruchu na Zachodzie

28 grudnia 2007

W Polsce już nie rejestrują aut wycofanych z ruchu na Zachodzie - czytmy w “Gazecie Wyborczej”. W Polsce nie można już przerejestrować sprowadzonych z Europy Zachodniej używanych aut, które zostały tam wycofane z ruchu - przypomina Ministerstwo Infrastruktury. Od wtorku obowiązuje nowelizacja prawa o ruchu drogowym precyzująca zasady rejestrowania w Polsce samochodów używanych sprowadzonych z innych krajów UE, Szwajcarii i Norwegii. Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do wymogów wprowadzonych w UE już osiem lat temu. Obecnie rejestracja auta w Polsce będzie się odbywać tylko na podstawie pełnego dowodu rejestracyjnego sprowadzonego samochodu. Do tej pory kodeks drogowy dopuszczał zarejestrowanie w Polsce auta sprowadzonego także na podstawie innych dokumentów potwierdzających rejestrację auta w Europie Zachodniej. Niewielka różnica sformułowań ma kolosalne znaczenie. Uniemożliwi zarejestrowanie w Polsce samochodów, które na Zachodzie uznano za złom. W Niemczech, Austrii, Holandii, Luksemburgu, Szwecji, Finlandii i Norwegii dowód rejestracyjny składa się z dwóch części i jedną z nich urzędy zabierają, gdy pojazd przestaje być dopuszczony do ruchu. Teraz na podstawie takiego "niepełnego" dowodu rejestracyjnego auto nie zostanie już w Polsce zarejestrowane. Będzie to możliwe tylko na zasadzie wyjątku, gdy zagraniczny urząd potwierdzi, że mimo braku połówki dowodu auto nadal może być zarejestrowane. Nowe zasady są ważne także dla kierowców sprowadzających używane samochody z Francji. Już w połowie grudnia br. polskie Ministerstwo Infrastruktury uprzedziło administrację Francji, że wydawane tam tymczasowe dowody dla aut, które nie są dopuszczone na francuskie drogi, przestaną być uznawane za podstawę do przerejestrowania takich pojazdów w Polsce. Honorowane będą tylko te tymczasowe dowody rejestracyjne, które wydano dla samochodów dopuszczonych do ruchu, na czas wywiezienia pojazdu z Francji do innego państwa przez nowego właściciela. Do końca listopada Polacy sprowadzili 908,8 tys. samochodów osobowych, w lwiej części z UE.