Legislacja

Nieczytelne znaki drogowe

17 lipca 2012

dba8c160f5d072a56d55041100271bfa7ffbb53d

(Fot.: PD@N 436-43jm

Posłowie Krzysztof Brejza i Maciej Orzechowski w interpelacji nr 6732 pytają ministra transportu o problem nieczytelnych znaków drogowych. Twierdzą, iż dotyczy on mniejszych miejscowości. Jednak nasza fotka ze stolicy, chyba podważa tę opinię. Ciekawi jesteśmy odpowiedzi resortu w sprawie monitorowania stanu oznakowania drów oraz podejmowanych działań w celu ich poprawy.

 

Interpelacja (nr 6732)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie nieczytelnych znaków drogowych

Podczas dyżuru poselskiego zgłoszono mi problem nieczytelnych w niektórych mniejszych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego znaków drogowych. Zdarza się często, szczególnie na obszarach wiejskich, że znaki pionowe przesłonięte są przez narastającą zieleń, co wpłynąć może istotnie na spadek bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wzrost liczby wypadków.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie organy zajmują się monitorowaniem stanu oznakowania dróg w Polsce?

2. Jak wyglądają w Polsce uregulowania prawne odnośnie do znaków pionowych oraz poziomych na drogach publicznych?

3. Jakie działania podejmuje obecnie ministerstwo celem poprawy jakości oznakowania dróg w Polsce?

Z poważaniem

Posłowie Krzysztof Brejza i Maciej Orzechowski

Inowrocław, dnia 10 lipca 2012 r.