Legislacja

Niepełnosprawny na egzaminie państwowym w…

2 sierpnia 2016

5097056ab5bccefa416c79ab11c906ad9023ab7c

(544-8 fot. Jola Michasiewicz)

W czerwcu br. Trybunał Konstytucyjny orzekła niezgodność z Konstytucją oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych przepisów zobowiązujących niepełnosprawnych kandydatów na kierowców do przyprowadzania na egzamin państwowy pojazdu dostosowanego do ich potrzeb (sygn. K37/13). Ustawa o kierujących pojazdami art. 53 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 5 pkt 1 – niepełnosprawni muszą we własnym zakresie zadbać podczas egzaminu o pojazd dostosowany do ich potrzeb – zaskarżona w tym zakresie przez rzecznika praw obywatelskich.

Czy dzisiaj ośrodki egzaminowania podstawiają pojazdy egzaminacyjne dostosowane do konkretnych potrzeb zdającego? – Różnorodność niepełnosprawności jest tak duża, że nie da się zapewnić uniwersalnego pojazdu dostosowanego do różnych potrzeb – mówi Łukasz Kucharski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD-ów; dyrektor WORD w Łodzi. A trzeba pamiętać, że niepełnosprawni kandydaci na kierowców zdarzają się bardzo rzadko. Do mojego ośrodka w Łodzi w tym roku nie trafiła jeszcze ani jedna taka osoba, a w ub. zgłosiły się dwie – dodaje Kucharski. Czy i jak więc Pana ośrodek będzie respektował wyrok Trybunału Konstytucyjnego Panie Dyrektorze? To pytanie adresujemy do szefów ośrodków egzaminowania w całym kraju. Oczywiście słyszeliśmy, iż resort nie będzie wymagał od nich dostosowania do wyroku TK – jak informuje “Dziennik Gazeta Prawna”. W sprawie przepisów zmuszających niepełnosprawnych do przyprowadzania na egzamin na prawo jazdy pojazdu dostosowanego do ich potrzeb posłanka Krystyna Skibińska w pierwszych dniach sierpnia br. złożyła interpelację nr 5352.