Legislacja

Niepokoją uchylenia decyzji o zatrzymaniu praw jazdy

26 listopada 2015

Niewiele, ale są. Informacje o coraz częstszych praktykach uchylania przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/godz. Przypomnijmy, że przepisy weszły zaledwie 18. maja. Pozwoliły na zatrzymanie prawa jazdy w sytuacji przekroczenia prędkości jazdy o więcej niż 50 km/godz. w obszarze zabudowanym. Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusze po stwierdzeniu takiego wykroczenia przekazują dokument staroście, a ten wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu go na trzy miesiące. Jak przywołuje portal PRAWNIK pl - zaczęły się już jednak pojawiać pierwsze rozstrzygnięcia samorządowych kolegiów odwoławczych (np. w Tarnowie i Ciechanowie) uchylające takie decyzje starosty i nakazujące ponowne rozpatrzenie sprawy. Dotyczy to przypadków, w których kierowca odmówił przyjęcia mandatu i sprawa została skierowana do sądu.