Legislacja

Niższe składki OC dla przewoźników

3 kwietnia 2010

W sytuacji czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu - przewiduje wchodząca w życie nowela z dnia 12 lutego 2010 r. . ustawy o transporcie drogowym. Zmiana nowelizuje także ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nowe regulacje podyktowane były m.in. fizycznym brakiem możliwości wykonywania konkretnym pojazdem przewozów drogowych, a więc zarobkowania nim.