Legislacja

Nowa dyrektywa w sprawie czasu pracy kierowców

2 lutego 2006

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego. Według nowych zapisów kierowcy ciężarówek i autobusów w Unii Europejskiej będą zobligowani do przymusowego odpoczynku, co dwa tygodnie na 45 godzin. Za kontrolę czasu pracy będą odpowiedzialni pracodawcy.

Zasady czasu pracy kierowcy: kierowca będzie mógł pracować dziennie nie dłużej niż 9 godzin, ale tak, aby tygodniowo nie było to więcej niż 56 godzin (dotychczas 72 godziny), a w ciągu dwóch tygodni - 90 godzin. Ponadto, dzienna przerwa w pracy ma trwać, co najmniej 11 godzin, przy czym można ją podzielić na dwie części. Pierwszy nieprzerwany odpoczynek trwałby wtedy, co najmniej 3 godziny, drugi zaś - co najmniej 9 godzin.